ETİK POLİTİKA


İşyerinde mobbing, dışlama ve kayırmaya karşı olmak.
Çocuk işçi çalıştırmamak, çalıştırılmasını kabul etmemek.
Çevre ile ilintili bütün hukuki gereksinimleri ve çevre koruma sorumluluklarını ifa etmek.
Herhangi bir şart altında ve herhangi bir amaçla, kişi ve/veya kuruluşlardan haksız kazanç elde etmemek; rüşvet vermemek veya çıkar sağlayıcı bir amaç gütmemek.
Bağlı olunan kanun, mevzuat veya kuralların uygulanmaması durumunu tespit etmek veya bu konularda şüphe duymak hallerinde ilgili ve yetkili şirket içi birime yazılı ve/veya sözlü bildirim yapmak.
Çalışanların herhangi bir konu hakkında öneri ve/veya şikâyet özgürlüklerini sağlamak. Bu durum hakkında çalışanlara hiçbir yaptırımda ve/veya zorlamada bulunulmamaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ


Yasa ve mevzuatların belirlemiş olduğu içerik dâhilinde;
Çalışan ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayarak müşteri odaklı, kaliteli, zamanında üretim/teslimle sektörde Türkiye ve dünyada tercih edilen markalar listesinde birinci sırada yer almak.
TS EN ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 standartları çerçevesinde Kalite Yönetim sistemini en iyi şekilde uygulamak ve bütün çalışanlar olarak benimseyerek sürekli geliştirmek,
“Hedeflerle yönetim ilkesi” ni temel alarak süreçleri stratejik gözden geçirmeler ve iç eğitimlerle yaygınlaştırmak ve bu sayede firmayı geleceğe hazırlamak,
Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve düzenli uygulanan eğitimler ile bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak,
İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde ödün vermeksizin çalışmak ve farkındalığı arttırmak için gerekli eğitimleri vermek,
Tedarikçilerimizin gelişimlerine katkıda bulunmak,
Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak üretim gerçekleştirmek.