Orjin Automotive’in güvenilirliğini ve kurumsal itibarını korumak,
Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini ilkelerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek,
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek,
Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek çalışmaları gerçekleştirmek,
Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliği uygunluğu sağlamak,
Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
Bilgi varlıklarına ve iş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesi sağlamak,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sürecinin ihtiyacı olan kaynakların ayrılmasını ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.