ETİK POLİTİKA

 • İşyerinde mobbing, dışlama ve kayırmaya karşı olmak.
 • Çocuk işçi çalıştırmamak, çalıştırılmasını kabul etmemek.
 • Çevre ile ilintili bütün hukuki gereksinimleri ve çevre koruma sorumluluklarını ifa etmek.
 • Herhangi bir şart altında ve herhangi bir amaçla, kişi ve/veya kuruluşlardan haksız kazanç elde etmemek; rüşvet vermemek veya çıkar sağlayıcı bir amaç gütmemek.
 • Bağlı olunan kanun, mevzuat veya kuralların uygulanmaması durumunu tespit etmek veya bu konularda şüphe duymak hallerinde ilgili ve yetkili şirket içi birime yazılı ve/veya sözlü bildirim yapmak.
 • Çalışanların herhangi bir konu hakkında öneri ve/veya şikâyet özgürlüklerini sağlamak. Bu durum hakkında çalışanlara hiçbir yaptırımda ve/veya zorlamada bulunulmamaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yasa ve mevzuatların belirlemiş olduğu içerik dâhilinde;

 • Çalışan ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayarak müşteri odaklı, kaliteli, zamanında üretim/teslimle sektörde Türkiye ve dünyada tercih edilen markalar listesinde birinci sırada yer almak.
 • TS EN ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 standartları çerçevesinde Kalite Yönetim sistemini en iyi şekilde uygulamak ve bütün çalışanlar olarak benimseyerek sürekli geliştirmek,
 • “Hedeflerle yönetim ilkesi” ni temel alarak süreçleri stratejik gözden geçirmeler ve iç eğitimlerle yaygınlaştırmak ve bu sayede firmayı geleceğe hazırlamak,
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve düzenli uygulanan eğitimler ile bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde ödün vermeksizin çalışmak ve farkındalığı arttırmak için gerekli eğitimleri vermek,
 • Tedarikçilerimizin gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak üretim gerçekleştirmek.