Şirketimizin ürettiği ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği ile yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda sürekli büyümesinde en önemli paydaşımızın “Orjin Ailesi”, diğer bir ifadeyle “Çalışanlarımız” olduğunun bilincindeyiz.

Bu nedenle de İnsan Kaynakları stratejilerimizi çalışanlarımızın iş bilgisi, tecrübe ve yaratıcılıklarına inanarak ve gelişimlerine önem vererek yapılandırmakta ve uygulamaktayız.

Felsefemiz, tüm paydaşlarımızın çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye destek olacak şekilde, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak insan kaynakları politika ve stratejilerini uluslararası normlarda sürekli kılmaktır.

Herkesin üyesi olmaktan zevk duyacağı bir şirket olmak en büyük ve öncelikli hedeflerimizden biridir.