• Müşteri odaklılık
  • Farklı kültürlere duyarlılık
  • Fırsat eşitliği ve adil muamele
  • Yenilikçilik
  • Çevreye saygı
  • Sosyal sorumluluk
  • Güvenilirlik, yasalara uygunluk, şeffaflık